• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 171 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielowariantowej koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granic miast do wiaduktu kolejowego („ul. Nowobałtyckiej” w Olsztynie), do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0