UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Budżetu i Finansów na 22 czerwca 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty2
3 Marzec0
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec4
7 Lipiec3
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad4
12 Grudzień4