UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Posiedzenie K. Prawa i Samorządności 21 czerwca 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec5
7 Lipiec1
8 Sierpień4
9 Wrzesień8
10 Październik5
11 Listopad5
12 Grudzień0