• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Olsztyn o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty21
3 Marzec8
4 Kwiecień18
5 Maj19
6 Czerwiec16
7 Lipiec18
8 Sierpień26
9 Wrzesień14
10 Październik18
11 Listopad16
12 Grudzień0