• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Olsztyn o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty21
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0