UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/133/11 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Radiowej w zamian za przekazanie Hali Tenisowej Sosnowski Sp. J. prawa własności nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Radiowej"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty6
3 Marzec14
4 Kwiecień8
5 Maj15
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0