• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IX/117/11 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty3
3 Marzec8
4 Kwiecień8
5 Maj5
6 Czerwiec7
7 Lipiec7
8 Sierpień15
9 Wrzesień12
10 Październik9
11 Listopad1
12 Grudzień0