• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IX/117/11 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec20
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec20
7 Lipiec8
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0