UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IX/116/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo Północ "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec31
4 Kwiecień14
5 Maj16
6 Czerwiec19
7 Lipiec18
8 Sierpień9
9 Wrzesień29
10 Październik4
11 Listopad0
12 Grudzień0