UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IX/110/11 w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2011 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty5
3 Marzec17
4 Kwiecień11
5 Maj8
6 Czerwiec11
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0