• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VIII/88/11 w sprawie utworzenia Bursy Nr 2, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0