• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/61/11 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOL”"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0