• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/60/11 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych Koszar przy Al. Warszawskiej w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty20
3 Marzec22
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0