UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie warsztatu samochodowego na działkach nr 167/3, 167/5, 169, 170, 171 w obr. 98 przy ul. Augustowskiej 28 w Olsztynie” "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec5
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0