• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 420 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Miasta Olsztyn oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty8
3 Marzec6
4 Kwiecień7
5 Maj10
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0