• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 420 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań Zastępców Prezydenta Miasta Olsztyn oraz sprawowania przez nich nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień4
5 Maj7
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień12
9 Wrzesień5
10 Październik10
11 Listopad2
12 Grudzień0