UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Majątek gminy"
Rok:
1 Styczeń16886
2 Luty17382
3 Marzec17565
4 Kwiecień21786
5 Maj17780
6 Czerwiec15612
7 Lipiec16338
8 Sierpień10681
9 Wrzesień45070
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0