UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Majątek gminy"
Rok:
1 Styczeń37143
2 Luty26818
3 Marzec21741
4 Kwiecień27114
5 Maj41499
6 Czerwiec26659
7 Lipiec17297
8 Sierpień8492
9 Wrzesień16636
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0