UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Młodzieżowa Rada Miasta"
Rok:
1 Styczeń39386
2 Luty27646
3 Marzec24507
4 Kwiecień26624
5 Maj31955
6 Czerwiec27126
7 Lipiec30029
8 Sierpień9836
9 Wrzesień26507
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0