UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Młodzieżowa Rada Miasta"
Rok:
1 Styczeń19106
2 Luty19803
3 Marzec17013
4 Kwiecień12540
5 Maj20007
6 Czerwiec12714
7 Lipiec19062
8 Sierpień14865
9 Wrzesień47781
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0