UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej"
Rok:
1 Styczeń81
2 Luty61
3 Marzec76
4 Kwiecień180
5 Maj154
6 Czerwiec139
7 Lipiec113
8 Sierpień162
9 Wrzesień171
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0