UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Prawa i Samorządności"
Rok:
1 Styczeń130
2 Luty170
3 Marzec78
4 Kwiecień68
5 Maj209
6 Czerwiec85
7 Lipiec53
8 Sierpień45
9 Wrzesień27
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0