UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 421 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty14
3 Marzec16
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0