UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Joanna Dorota Misiewicz"
Rok:
1 Styczeń56
2 Luty32
3 Marzec30
4 Kwiecień36
5 Maj66
6 Czerwiec65
7 Lipiec42
8 Sierpień30
9 Wrzesień26
10 Październik47
11 Listopad52
12 Grudzień8