UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/12/10 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty14
3 Marzec16
4 Kwiecień22
5 Maj14
6 Czerwiec16
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień20
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0