• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 414 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń22
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień14
5 Maj11
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0