• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 414 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec6
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec6
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień6
10 Październik12
11 Listopad6
12 Grudzień0