UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 415 z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyn uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych na okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec13
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0