• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 415 z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyn uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych na okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty4
3 Marzec9
4 Kwiecień4
5 Maj4
6 Czerwiec9
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień4
10 Październik9
11 Listopad0
12 Grudzień0