• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 415 z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyn uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych na okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty15
3 Marzec5
4 Kwiecień6
5 Maj13
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0