• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 410 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty4
3 Marzec8
4 Kwiecień3
5 Maj6
6 Czerwiec6
7 Lipiec7
8 Sierpień8
9 Wrzesień3
10 Październik9
11 Listopad3
12 Grudzień0