UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2010-2014"
Rok:
1 Styczeń8199
2 Luty2172
3 Marzec13078
4 Kwiecień7191
5 Maj7580
6 Czerwiec10814
7 Lipiec5642
8 Sierpień3972
9 Wrzesień15051
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0