• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 405 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miejsca gromadzenia śniegu i lodu, usuwanych z terenu miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0