• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 405 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miejsca gromadzenia śniegu i lodu, usuwanych z terenu miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec13
8 Sierpień11
9 Wrzesień6
10 Październik10
11 Listopad4
12 Grudzień0