• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn w 2011 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty4
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0