UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty33
3 Marzec24
4 Kwiecień41
5 Maj38
6 Czerwiec28
7 Lipiec32
8 Sierpień13
9 Wrzesień42
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0