UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne"
Rok:
1 Styczeń41
2 Luty65
3 Marzec69
4 Kwiecień63
5 Maj63
6 Czerwiec73
7 Lipiec49
8 Sierpień45
9 Wrzesień70
10 Październik42
11 Listopad50
12 Grudzień15