UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń79
2 Luty83
3 Marzec97
4 Kwiecień72
5 Maj86
6 Czerwiec90
7 Lipiec77
8 Sierpień65
9 Wrzesień101
10 Październik71
11 Listopad85
12 Grudzień8