UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń62
2 Luty56
3 Marzec62
4 Kwiecień52
5 Maj65
6 Czerwiec82
7 Lipiec85
8 Sierpień64
9 Wrzesień70
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0