UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 375 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec8
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0