UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 366 z dnia 03 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0