• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 358 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyn Regulaminu uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty5
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0