UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Rodziny z 28 października 2010 roku"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty11
3 Marzec18
4 Kwiecień6
5 Maj13
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień4
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0