UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 350 z dnia 19 października 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 406 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0