UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 324 z dnia 29 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty7
3 Marzec10
4 Kwiecień19
5 Maj7
6 Czerwiec9
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień15
10 Październik16
11 Listopad9
12 Grudzień0