• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXVI/768/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty5
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0