UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 195 z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie - Pani Moniki Gołębiewskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec3
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0