• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 192 z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie - Pani Magdaleny Dowgiałło, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0