• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXIII/727/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec6
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0