• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXIII/730/10 w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn."
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty8
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0