• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegającego na "Budowie odcinka drogi dojazdowej 3D25 – ul. Gen. Stanisława maczka (od drogi 2D25 do drogi 1D15) łącznie z wjazdem do planowanego przedszkola na dz. 118-5/104 oraz odcinka drogi 2D25 (ul. Grota Roweckiego) wraz z infrastrukturą”."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0