UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Aktualności"
Rok:
1 Styczeń21297
2 Luty14544
3 Marzec10098
4 Kwiecień12037
5 Maj25982
6 Czerwiec19776
7 Lipiec17023
8 Sierpień12639
9 Wrzesień5714
10 Październik8751
11 Listopad0
12 Grudzień0