• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 107 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyn na 2010 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec2
8 Sierpień6
9 Wrzesień1
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień4