• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 105 z dnia 07 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyn Regulaminu uruchamiania zamówień, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień3