• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/690/10 zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/940/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do ustalonego podziału Miasta na obwody głosowania."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty18
3 Marzec10
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0