• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/698/10 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy upamiętniającej Marię Zientarę-Malewską"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec4
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0