• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/688/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyn za 2009 rok w zakresie wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok."
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec6
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec4
8 Sierpień7
9 Wrzesień1
10 Październik5
11 Listopad5
12 Grudzień8