• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LXI/708/10 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. P. w zamian za przekazanie Państwu Z. i Z. S. prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. S. "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0